Formy pomocy osobom uzależnionym

telefon zaufaniaPrzez gminy, ośrodki pomocy, fundacje czy kościoły realizowane są specjalne punkty konsultacyjne, w których oferowana jest pomoc uzależnionym. Są to takie miejsca, gdzie można oczekiwać świetnej pomocy. Niekiedy wsparcie nie będzie dotyczyć tylko alkoholików ale również ofiar przemocy domowej. Nie jest to alternatywa dla placówek, gdzie następuje leczenie, ale pewna forma dodatku, w ramach którego można uzyskać dodatkową pomoc i lepiej sobie poradzić z uzależnieniem. Zawsze jednak szukając pomocy trzeba pamiętać o typowych placówkach, gdzie uzależnienie jest leczone.

Telefony zaufania to bardzo mocno rozwinięte obecnie formy pomocy, z którymi często się spotkamy. Pomoc tam oferowana jest bezpłatnie i bez żadnych rejestracji czy podawania danych. Może się tam zgłosić każdy, który ma problemy natury psychologicznej, również osoby uzależnione od alkoholu. Takich specjalnych telefonów dla nich mamy prawie 500 w naszym kraju. najczęściej finansują je gminy.

Dobrym rozwiązaniem są specjalne stowarzyszenia i klubu dla osób z problemami, w których pracują specjaliści oferujący swoją pomoc. Tam można poznać problem uzależnienia i nauczyć się z nim radzić. Jeśli chce się skutecznie z takim problemem walczyć właśnie w takim stowarzyszeniu można się dowiedzieć jak taką walkę rozpocząć. Jest to miejsce przeznaczone zarówno dla osób uzależnionych jak i też członków takich rodzin. Dlatego warto z takiego miejsca skorzystać. Zawsze znajdziemy tam także specjalne grupy wsparcia, niekiedy również dodatkowo telefony zaufania.

grupa wsparciaWspólnoty Anonimowych Alkoholików to chyba najbardziej rozwinięte formy dla osób, które nadużywają alkoholu. W Polsce funkcjonuje ich już bardzo dużo, bo prawie 2000. Do takich grup można oczywiście dołączyć dobrowolnie, uczestnictwo jest najczęściej bezpłatne i tak jak mówi nazwa anonimowe. W trakcie spotkań uczestnicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami odnośnie uzależnienia i słuchają również tego co inni mają do powiedzenia. Spotkania odbywają się w określonym czasie i miejscu. Nie będą ich prowadzić żadni specjaliści ale jeden z uczestników, którego można określić swego rodzaju moderatorem. Takie grupy anonimowych alkoholików mogą mieć różny charakter i mogą być otwarte na różnych uczestników. Przede wszystkim stawia się na osoby uzależnione ale są także grupy otwarte, które przyjmują członków rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej