Co działa w przypadku osób uzależnionych i pijących pod wpływem alkoholu?

Ludzie mogą często uważać, że osoby pijące, które nie kontaktują się ze służbami, lub które nie wydają się zmotywowane do zmiany, są straconą sprawą.

Nie jest to prawdą. Poprzez pozytywne działania i promowanie wiary w siebie możemy pomóc ludziom w zmianie. Może to być trudne, ale jeśli nie zademonstrujemy wiary w możliwość zmiany, wzmocnimy w klientach poczucie beznadziei.

Pozytywne działanie oznacza więcej niż tylko kierowanie na leczenie; oznacza aktywne zaangażowanie, proaktywne ograniczanie szkód (np. zachęcanie do lepszego odżywiania) i budowanie motywacji.

Jednak dwa podejścia okazały się szczególnie przydatne w pracy z tą grupą klientów:

  • Asertywne docieranie
  • Tworzenie wieloagencyjnych grup, które skupiają się na osobach o najwyższych potrzebach

Podejście Blue Light polega na połączeniu kluczowych agencji, takich jak policja, mieszkalnictwo, zdrowie psychiczne, szpital i inne, ze specjalistycznymi służbami zajmującymi się alkoholem. Pozwala to na zidentyfikowanie kluczowych osób (często znanych większości lub wszystkim służbom w okolicy) i opracowanie spójnych, wspólnie prowadzonych interwencji.

Jak możemy pomóc w pracy z tą grupą klientów

Podjęliśmy się realizacji projektów w całym kraju, mających na celu przekształcenie lokalnej odpowiedzi na potrzeby osób pijących alkohol o wysokim stopniu szkodliwości.

Kluczowe elementy lokalnej transformacji to:

  • Przeprowadzenie warsztatów strategicznych na wyższym szczeblu w celu uzyskania zrozumienia i własności podejścia
  • szkolenie personelu specjalistycznego i niebędącego specjalistą ds. alkoholu w zakresie podejścia Blue Light
  • Tworzenie powiązań z wieloagencyjnymi grupami operacyjnymi w celu zapewnienia wspólnego zarządzania i ciągłego koncentrowania się na klientach mających największy wpływ na zdrowie.
  • rozwijanie specjalistycznych usług alkoholowych w odpowiedzi na osoby pijące w sposób bardzo szkodliwy, z jasną i ustaloną ścieżką od usług niespecjalistycznych do specjalistycznych
  • Opracowanie specyfikacji dla usług asertywnych i innych zidentyfikowanych niezaspokojonych potrzeb.
  • Ocena podejścia

Pakiet prac związanych z transformacją będzie zazwyczaj kosztował od 15 000 do 20 000 funtów. Jednakże, zwrot z tej inwestycji będzie znaczący. Zwalczanie wpływu tylko jednego takiego klienta może zaoszczędzić ogromne koszty dla systemu opieki zdrowotnej lub wymiaru sprawiedliwości.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej